TARAFLAR
a)
https://www.cadarojewellery.com alan adlı internet sitesinin (bundan sonra “internet sitesi” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Side Mah. Antalya Cad. No:37/1 Manavgat/Antalya adresinde mukim Can Mücevherat Ltd. Şti. (bundan sonra “Cadaro Jewellery” olarak anılacaktır).

b) Kişisel ve profesyonel olmayan amaçlarla ve Cadaro Jewellery tarafından, internet sitesinin ayrılmış erişime sahip bölümünde sunulan ürünleri (bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır) satın almayı düşünen ve çevrimiçi olarak yetkilendirildiği ülkelerde ikamet eden yetişkin yaştaki tüketiciler (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır).

SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme; Cadaro Jewellery ile internet sitesinde kayıtlı müşteri arasındaki satış işlemlerinin hüküm ve koşullarının belirlenmesine ilişkindir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Cadaro Jewellery; ürünü belirtilenler dışındaki ülkelere teslim etmez. İnternet sitesi ziyaretçisinin ikamet ettiği ülkedeki tüm ürünler satın alınamayabilir.

b) Sözleşmenin koşulları, Cadaro Jewellery tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

c) Cadaro Jewellery; müşteri tarafından gönderilen veya her halükârda bu şartlardan farklı olan koşullara bağlı olmayacaktır.

d) İnternet sitesindeki ürünler, ürün özellikleri ve fiyatlar Cadaro Jewellery tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

e) Ürünlerin satın alma sürecini tamamlamak için, müşteri sözleşme şartlarını kabul etmelidir.

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE UYGULANMASI

a) Müşteri satın alma işlemini gerçekleştirmek için; internet sitesinde satın alınacak ürünü seçerek sepete eklemeli ve daha sonra ödeme bölümünde bulunan kişisel bilgileri doldurmalıdır.

b) E-ticaret hizmetinin kullanımıyla birlikte internet sitesine kayıt ve erişim tamamen ücretsizdir.

c) Ürün gönderimi; ödeme bölümünde bulunan gönderim detaylarına ve ödeme için gerekli bilgiler girilerek ödeme işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. Bu veriler; yalnızca belirli “Ödeme Yap” butonuna basılıncaya kadar değiştirilebilir. Ödemeler kredi kartı veya Banka Havale/EFT ile yapılabilir ve ödeme genellikle kullanılan ödeme hizmetinin belirttiği son tarihlere kadar yapılır. Müşteri siparişi göndererek, sözleşmenin imzalanması ve ifası ile ilgili olarak e-posta, telefon numarası ve adresini kullanarak Cadaro Jewellery’e açıkça rıza gösterir.

d) Cadaro Jewellery; müşteriye verilen siparişin detaylarını içeren bir sipariş onayı e-postası gönderecektir. Müşterinin siparişi ve sipariş onayı elektronik olarak Cadaro Jewellery tarafından arşivlenir. Müşteri; info@cadarojewellery.com adresinden e-posta veya +90 532 739 61 21 nolu telefon ile bunların bir kopyasını Cadaro Jewellery’den talep edebilir.

e) Ürünün satış sözleşmesi; müşteriden ürün bedelinin ödemesi Cadaro Jewellery tarafından alındığında imzalanır.

f) Sözleşmenin geçerliliği, ürün mevcudiyetine bağlıdır. Ürün artık mevcut değilse, Cadaro Jewellery bunu siparişi teslim aldıktan sonra 20 gün içinde bildirecektir.

g) Satış sözleşmesini feshetme, Cadaro Jewellery için herhangi bir ek ücret veya herhangi bir maliyet olmaksızın ödenen tam bedeli müşteriye iade etme hakkını saklı tutar.

h) Müşteri tarafından görüntülenen ve Cadaro Jewellery tarafından e-posta ile gönderilen sipariş, yasaların gerektirdiği tüm bilgiler dahil olmak üzere sözleşmenin tüm temel unsurlarını belirtir. Müşteri’nin siparişi kontrol etmesi ve burada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylaması gerekir.

ÜRÜNLERİN TESLİMİ

a) Satın alınan ürün; ödeme Cadaro Jewelley’ye ulaştıktan sonra maksimum 30 (otuz) gün içerisinde müşterinin belirttiği adrese kargo ile teslim edilir.

b) Teslimat masrafları müşteri tarafından karşılanır ve ilgili fiyat; internet sitesinde yayınlanan teklifin yanı sıra siparişte ve sipariş onayında belirtildiği gibi ayrıntılı olarak yayınlanır.

c) Ürün gönderimi ve teslimi; sipariş onayında belirtilen yöntemler ve süreler ile yapılır. Ürün teslimatı; müşterinin siparişi göndermesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirilir.

d) Ürün; teslimat için müşterinin belirttiği adrese teslim edilir. Müşterinin siparişin içeriğine uygun olarak ürünü teslim alması ve ürün teslimatını kolaylaştırması gerekmektedir. Ürünü teslim almayı amaçsız bir şekilde reddetme durumunda Cadaro Jewellery; maruz kalınan zararlar için (ürünün nakliye ve depolama masrafları dahil) tazminata tabi olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

e) Teslimat sırasında müşterinin; teslim edilen ürünün bütünlüğünü, miktarını ve türünü, sipariş edilenlere ve sözleşme hükümlerine uygun olduğunu, ambalajın sağlam ve hasarsız olduğunu doğrulaması gerekir. Olağan özen ve siparişle ilgili herhangi bir kusur veya deformasyon olması durumunda, teslimat notunda bir açıklama ile derhal kargo firmasına itiraz edilmesi gerekmektedir.

FİYAT

a) Vergiler ve gümrük ödemeleri müşteriye aittir. Fiyatlarımıza vergi ve gümrük ücretleri dahildir. Cadaro Jewellery müşteri adına müşterinin bulunduğu ülke kurumlarına ödeme yapacaktır.

b) Müşterinin ödemeyi, internet sitesinde bulunan ödeme yöntemi ile Cadaro Jewellery lehine yapması gerekmektedir. Ürünler, sadece ödeme alındıktan sonra teslim edilecektir.

MÜŞTERİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşterinin; sözleşmeye girerken ilgili prosedür sırasında sağladığı verilerinin doğruluğunu garanti etmesi gerekir. Müşteri; sözleşme sırasında sağlanan kişisel verilerindeki değişiklikleri Cadaro Jewellery’e derhal bildirmeyi taahhüt eder ve Cadaro Jewellery’e özel bir iletişim bilgisi göndermek zorundadır.

KULLANIM VE GARANTİ

Garanti; ürünlerin doğru kullanılması, ilgili kullanım talimatları ve tavsiyeler açısından ve müşteri tarafından teslimat belgelerinin ve sipariş numarasının üretilmesine bağlı olarak geçerlidir. Yasaların öngördüğü zorunlu sınırlamalara halel getirmeksizin Cadaro Jewellery; ürünlerin teknik ve kalite gereksinimlerine veya standartlarına uygunluğu dahil olmak üzere, internet sitesinde açıkça belirtilenlere ek olarak ürünler için herhangi bir garanti veya uygunluk beyanı sunmaz. Yanlış kullanımdan doğabilecek sorunlardan satıcı firma sorumlu değildir

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI

a) Tüketici Kanununa göre “tüketici” olarak sınıflandırılabilen müşterinin cayma hakkı; bir ürünün teslim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 14 (on dört) günlük süredir.

b) Cayma hakkının kullanılması halinde ürünler; orijinal koşullarında, tüm parçaları, aksesuarları, dokümantasyonu ve muhafaza edilmesi gereken ilgili ambalajı ile birlikte, bu amaçla belirtilen Cadaro Jewellery mağazasına sağlam bir şekilde iade edilmelidir.

c) Ürünlerin iade masrafları yalnızca müşteri tarafından karşılanacak ve Cadaro Jewellery’e iade tamamlanıncaya kadar ürünlerin sorumluluğu müşteriye ait olacaktır.

d) Ürünlerin iadesini izleyen 10 (on) gün içinde Cadaro Jewellery, yukarıda belirtilen gibi müşteri adına ödenen vergi ve gümrük ücretleri hariç olmak üzere kalan rakamı müşteriye geri ödeyecektir.

e) Ürünlerin iadesi halinde; müşteri ödenen vergi ve gümrük ücretlerini, ikamet ettiği ülkenin kurumlarından iade talep edebilir.

f) Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri aşağıdaki durumlarda diğerlerinin yanı sıra cayma hakkını kullanamaz:

Ölçüye göre yapılmış veya açıkça özelleştirilmiş veya doğası gereği yeniden gönderilemez.

İLETİŞİM

Sözleşmenin amaçları doğrultusunda; yazılı form ve içeriğin kalıcı olarak kaydedilmesine izin veren elektronik yollarla yapılan her türlü iletişimi (örneğin; e-posta mesajları ve internet sayfaları gibi) içerir.

SÖZLEŞMENİN SAKLANMASI

a) Sözleşme ve ilgili sipariş belgeleri Cadaro Jewellery tarafından; sözleşmenin ifası için gerekli olanların yerine getirilmesinin yanı sıra, gizlilik kodu ile ilgili olarak yasaların gerektirdiği yerine getirilir ve gereklilikler için saklanır ve arşivlenir.

b) Müşteri; Cadaro Jewellery’e en az 7 iş günü önce, alındı ​​bildirimiyle birlikte taahhütlü teslimat mektubu ile gönderilecek yazılı bir talepte bulunarak bu belgelere erişmeyi ve görüntülemeyi isteyebilir. Müşteri; Cadaro Jewellery’den sözleşmenin bir kopyası elektronik ve/veya basılı formatta sağlanmasını, çoğaltma ve sağlanan desteği ödeyerek talep edebilir.

c) Her durumda müşterinin; sözleşmenin hem elektronik hem de kâğıt kopyasını okuması, saklaması ve arşivlemesi gerekir.

UYGULANACAK HUKUK

Bu sözleşme ve Cadaro Jewellery ile müşteri arasında akdedilen ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve müşterinin ikamet ettiği ülkenin geçerli tüm zorunlu kanun hükümlerine tabidir.